اين دستگاه يك ماشين چند منظوره شستشوي شهري بوده كه كليه نيازهاي شهرداري در امر شستشو و آبياري را مرتفع مي سازد. قابليت ها و امكانات تعبيه شده بر روي اين  دستگاه باعث مي شود ضمن كم كردن تعداد ناوگان ماشين آلات، در هزينه ها نيز كاهش چشم گيري صورت پذیرد.
•    شستشو خیابان با فشار بالا
•    سیستم مهع پاشی برای کم کردن گرد و غبار
•    سیستم آب پاشی باغچه و شستشوی درختان
•    دارای بالابر برای شستشوی پلهای عابر و تابلوهای بلند اتوبانی
•    سیستم شستشوی گارد ریل
•    سیستم شستشوی خطوط راهنمای جاده جهت زدودن آلودگی
•    سیتم شستشوی تالوهای خیابانی و اتوبانی