•    مخزن زباله كاملاً سيلينگ شده است و به هيج عنوان شيرابه زباله از آن خارج نمي شود
•    استفاده از سيستم بازو غلطان باعث مي شود كه شاسي قابل كاربرد در موارد ديگري نيز باشد
•    بسيار مناسب براي مجتمع هاي مسكوني، ميادين ميوه و تره بار، فروشگاهها و غيره است
•    اين دستگاه با توجه به حجم پرس بسيار زياد زباله، ميزان رفت و آمد ماشين هاي حمل زباله را كم مي كند