این دستگاه جهت مرمت و بازسازی آسفالت استفاده می شود. روش کار این دستگاه بدین صورت است که ابتدا اپراتور دستگاه را برای مرمت چاله و یا شیار و شکاف تنظیم می کند سپس این دستگاه ابتدا توسط باد با فشار زیاد چاله را تمیز کرده و یا در صورت خیس بودن، داخل چاله را خشک و تمیز می کند. پس از آن داخل چاله را با قیر داغ اسپری می نماید. سپس روی آن ماسه داغ ریخته و در آخر با لایه ای از ماسه سرد روی سطح چاله را می پوشاند.