این دستگاه جهت انجام امور عکسبرداری X-ray در محیطی استریلیزه می باشد و مجهز به انواع تجهیزات شامل: سیستم تهویه هوا، واحد اولتراسونیک، سینک شستشو، سیستم تصفیه آب و پرینتر بوده و دارای قابلیت گسترده شدن از هر دو طرف می باشد.